Povijest istraživanja bioenergije

svi 1, 20200 comments

Bioenergija je energija koja svim živim bićima (ljudima, životinjama i biljkama) daje živost. Činjenica je da smo uronjeni u energetska polja i to od Zemljina magnetskog polja do bioenergetskih polja koja stvaraju određene dijelove nas, unutar nas.

Energiju bilo kakva ona bila najčešće ne vidimo, isto tako, ne možemo samo tako jednostavno registrirati elektromagnetske valove koji su oko nas. Tek kada ih tehnički obradimo možemo ih čuti na radiju, gledati na televiziji ili monitoru nekog uređaja. Zemlja kao i sva nebeska tijela obavijena su elektromagnetskim valovima. Imaju ih i mali objekti poput kristala i kamenja. Kao i sva živa bića. Vi i ja oko svog tijela imamo bioenergiju, energetsko polje ili auru, koja se proteže i do pet metara uokolo. Svaka stanica vašeg tijela posjeduje vlastito jedinstveno elektromagnetsko polje. Molekule od kojih se sastoje vaše stanice također posjeduju polja. Elektromagnetizam je presudno važan za biološke procese. Većina molekula u tijelu, osim vode, građena je od bjelančevina. Svaki dio molekula koji čine bjelančevinu ima svoj pozitivan i negativan naboj. Taj naboj je također energija koja privlačenjem ili odbijanjem oblikuje velik i složen bjelančevinski niz u neki predodređeni oblik. Bioenergija je osnovna supstanca koja daje snagu za život i djelovanje. Zanimljivo je da je riječ bioenergija složenica od grčke riječi bios (život) i energos (aktivan).

Za bioenergiju ili eletromagnetsko polje koriste se mnogi sinonimi od biopolja, energije polja, bioplazme, kozmičke energije, životne energije, aure, chi, prane, morfogenskog polja, suptilne energije, orgona, životne sile i jednostavno samo polje ili svjetlost.

Koliko je poznato, na zapadu su prvi o životnoj energiji pisali pitagorejci u 6. st. pr. n.e., istražujući prirodne znanosti i njihov utjecaj na čovjeka. Proučavali su životnu energiju koju su opisivali kao svjetlosni dio tijela. U 16. st. njoj se posvetio Paracelsus, koji je tu svjetlost nazvao Iliaster i smatrao je da ona označava životnu silu. Njegov zaključak je bio da je za zadržavanje dobrog zdravlja potrebna harmonija čovjeka s prirodom kako bi se svjetlost oko tijela obnavljala. Liječnik Jean Baptiste Lamarck (1809) gotovo je prorokovao da će problemi čovječanstva u budućnosti biti posljedica odvajanja čovjeka od prirode, što će voditi raspadu društva. U dvadesetom stoljeću životnu energiju istraživali su liječnici, usamljeni istraživači i znanstvene skupine. Semjon Davdovič Kirlian je ruski električar i izumitelj kojem je pošlo za rukom snimiti elektromagnatsko polje koje okružuje žive i nežive objekte. Bitne eksperimente na tom području učinio je njemački fizičar dr. Fritz-Aalberta Poppa, koji je više od tri desetljeća proučavao biofotone, malene čestice svjetlosti niskog intenziteta koje se nalaze u svim živim bićima i emitiraju se iz njih. Njegov tim istraživača otkrio je da naše stanice komuniciraju razmjenjujući važne informacije, da su one prenošene na različitim frekvencijama svijesti kako bi održavale život i zdravlje. Isto tako, ako stanica ne emitira dovoljno organizirane i koherentne elektromagnetske energije, postaje nezdrava. Što znači da nije sposobna dobro dijeliti informacije s drugim stanicama, a bez te razmjene nije u mogućnosti normalno funkcionirati. Zanimljiva istraživanja početkom devedesetih započeo je i vizionarski istraživač Horald Saxton Burr koji je opisao kako je mapirao elektromagnetsko polje oko jednog živca. A njegov iznimno važan uvid bio je da polja nisu samo proizvodi živih organizama, nego i stvarju materiju osiguravajući silnice oko kojih se materija može rasporediti u atome, molekule i stanice. A sva ta saznanja navela su ga da se usredotoči na ljudsku bolest kako bi ustanovio bi li njegova istraživanja mogla imati terapijsku vrijednost. Njegov tim ustanovio je da žene koje boluju od raka maternice imaju drugačiji naboj od zdravih maternica. (Langman i Burr, 1947) Pregledavanjem zdravih žena ustanovio je da žene koje su imale elektromagnetski potpis raka – iako su tada bile zdrave na tjelesnoj razini – s vremenom su oboljele od raka. Rak se pojavio u elektromagnetskom polju (bioenergiji ili auri) prije no što se pojavio u stanicama tijela. Iz čega je zaključio da energetska polja stvaraju predloške oko kojih se materija kondenzira, odnosno ako promijenite energiju polja, promijenili ste materiju tijela.

Veliki doprinos na području istraživanja bioenergije ili aure dale u znanstvenice dr. Valerie Hut i Barbara Ann Brennan. Dr. Valerie Hut također je znanstveno potvrdila vezu između ljudskog ponašanja, promjene energetskog polja i bolesti. U okviru Nase sudjelovala je u konstruiranju uređaja koji registrira visoke frekvencije polja (do 250.000 Mz), a ne samo 150 Mz koliko registrira EEG i EKG. Time je znanstveno potvrdila da svaki čovjek ima svoje energetsko polje i samo svoj energetski potpis. Dr.Hut je isto kao i Burr zaključila da postoji normalno ili bolesno (koherentno ili antikoherentno) bioenergetsko polje, odnosno višak, manjak ili pak loše raspoređena energija u okviru energetskog polja ili aure.

Naše misli i emocije najčešći su uzroci antikoherentnog bioenergetskog polja. Negativna emocionalna stanja blokiraju ili iskrivljuju našu prirodnu ravnotežu psihofizičkog zdravlja. Sve navedeno pokazuje nam činjenice da smo uronjeni u energetska polja i to od Zemljina magnetskog polja do bioenergetskih polja koja stvaraju određene dijelove nas, unutar nas. Stoga danas, znanstvenici zaključuju da je materija epifenomen energije. A u vezi iscjeljivanja to bi značilo, kada promijenimo energetsko polje, stanice materijalnog tijela odgovaraju na tu promjenu. Ne preostaje nam ništa drugo nego da uskladimo energije svog materijalnog oblika s beskonačnim mogućnostima u polju beskonačne božanske inteligencije. Stvarajući u uvjetima bioenergetske povezanosti, stvaramo posve drugačiji život od onoga koji bi bio moguć da smo ostali sputani granicama samo materijalističkog načina razmišljanja.

 »Ljudi, biljke ili kozmički prah, svi mi plešemo na tajanstvenu melodiju koju negdje u daljini svira nevidljivi glazbenik«. /Albert Einstein/