Mentalna transformacija

„Što na umu, to na drumu.“ (Narodna izreka)

Za kvalitetan život potrebna je briga o svjesnosti svojih misli kako bismo mogli pokrenuti promjene koje su neophodne za postizanje zadovoljavajuće učinkovitosti i blagostanja. A jasne vrijednosti i zdrava uvjerenja mogu biti snažna motivacija za razvoj mentalnih potencijala i zdravog fizičkog tijela više od realnih granica.

Sve više ljudi s kojima radim najčešće se nesvjesno štiti od raznih misli i osjećaja koje ne žele prihvatiti ili ih čak ne mogu podnijeti. Na taj način stvaraju konstantnu napetost u tijelu. Učestale ili trajne napetosti svakim danom stvaraju sve veću tjelesnu neravnotežu ukopavajući stres, strah ili traumu dublje u pozadinu nesvjesnog uma.

A tada se potrebno zapitati: Zašto se događa to što mi se događa? Kako mogu bolje razumjeti zašto se to događa? Zašto se neke situacije stalno ponavljaju? Kako mogu postići bolji odnos sa samim sobom? Kako se mogu bolje povezati s drugima? Zašto drugi ne žele pomoći? Jesu li doista drugi krivi za stanja u kojima se nalazimo?

Najčešće polazimo od toga da bi drugi trebali nešto učiniti da nama bude bolje. Upravo zbog usmjeravanja fokusa na druge nije neobično to što se ponekad nađemo ispred gomile različitih problema kojima ne vidimo rješenja. Razlog su često nezdrave životne navike i pozicija borbe ili bijega. U trenu se nađemo u žrtvi, a emocionalna žrtva prazni svaki vrijedan sadržaj u našem umu i spušta nas u krug problema pojačavajući paniku i strah.

„Što na umu, to na drumu“ izreka je koja bi nam trebala osvijestiti da stvaramo životne obrasce prema tome kakve misli stalno mislimo. Neki od nas nisu svjesni trenutnih ni pohranjenih misli kao ni posljedica koje one izazivaju u njihovim životima, ali i životima u njihovu okruženju. Prirodna je težnja organizma biti zdrav, vitalan i slobodan, što znači da isto takav treba biti naš um i naše misli.

Ako ste smogli hrabrosti zagledati se u sebe, možete odlučiti raditi na svladavanju osnovnih vještina samoopažanja, samokontrole, pronalaženju pravog smisla života i, konačno, preuzimanja odgovornosti za vlastiti život. Kada usmjerite svoju svijest i aktivirate čudesan stroj u svom mozgu, Vi mijenjate sebe, Vi utječete i na svoje okruženje, Vi mijenjate svijet. Stoga znanstvenici s razlogom upozoravaju: „Pazite kakav ćete svijet oblikovati svojim umom.“