Naše osobno bioenergetsko računalo

Naše osobno bioenergetsko računalo

Naše osobno bioenergetsko računalo Kada misli i ideje pretvaramo u vizualizacije i skice, a potom u riječi i naposljetku oblikujemo u materiju, bavimo se procesom stvaranja. A za to je potrebno more poticajne bioenergije koja prolaziti kroz cijelo tijelo (koje je naš...
Prijenos bioenergije i iscjeljivanje na daljinu

Prijenos bioenergije i iscjeljivanje na daljinu

Prijenos bioenergije i iscjeljivanje na daljinu Prijenos energije i iscjeljenje događa se na frekvencijama Zemljinog elektromagnetskog polja kroz koje namjera iscjeljenja putuje od iscjelitelja prema osobi kojoj je namijenjena. Informacije se prenose kroz živu matricu...
Pronalazak i obnavljanje vlastite bioenergije

Pronalazak i obnavljanje vlastite bioenergije

Pronalazak i obnavljanje vlastite bioenergije Za održavanje psihofizičkog zdravlja neophodno je naučiti birati ono što ćemo misliti kako bi mijenjali vlastite emocije i bivali u zdravijim valnim frekvencijama. Veza između misli, emocija i frekvencija moždanih valova...